Blogg > Allmänt

Fler tips inför en arbetsintervju

Fler tips inför en arbetsintervju

De flesta brukar vara nervösa inför en arbetsintervju med den laddade stämningen och kraven som ställs. Ett bra tips är att försöka tänka utifrån intervjuarens perspektiv och fokusera på dennes behov så kommer det att bli betydligt lättare.

 

Ta reda på så mycket du kan om företaget. Vilka kunder har de och vad är deras uppgifter? Ju mer du vet desto mer säkert förberedd kommer du att vara. Studera beskrivningen av det jobb du sökt så att du håller koll vad som förväntas av dig och att du har rätt bakgrund och kompetens för att klara av uppgifterna.

 

Håll noga koll på dina styrkor och var genuint ärlig om intervjuaren frågar om det är något du är sämre på. Ingen är perfekt och alla uppskattar ärlighet. Detta ska du dock enbart prata om ifall du blir tillfrågad. Var noga med ögonkontakt, le mycket och tänk på fasta handslag när du hälsar och tackar för dig.

 

Leta efter gemensamma intressen du och intervjuaren har och försök att urskilja dig från mängden. Använd konkreta exempel för att beskriva varför just du är perfekt för det här jobbet och ställ frågor som visar genuint intresse för arbetet. Visa att du är en problemlösare och diskutera potentiella lösningar du själv skulle kunna bidra med samtidigt som du är lyhörd och entusiastisk.