Blogg > Allmänt

Information för dem med barn i Norge

Information för dem med barn i Norge

Vi har fått en del frågor om vad man ska tänka på om man flyttar med barn till Norge. Den mest utförliga informationen finns på www.nav.se men WorkNorway har sammanfattat det vi tycker är grundläggande för de som har funderingar.

 

Om du är medlem i folkektrygden ska du vända dig till en husläkare om du är gravid där du vanligtvis inte kommer behöva betala för kontrollerna. Som gravid i Norge har du rätt till att få anpassade arbetsuppgifter av arbetsgivaren eller en omplacering till ett annat arbete om du av hälsomässiga skäl inte kan fortsätta på ditt gamla jobb. Friska gravida kvinnor ges också havandeskapspengar om de inte kan arbeta. Barnbidraget i Norge heter barnetrygd och ges till alla barn under 18 som är bosatta i Norge. Det ordinarie beloppet per barn är 970 norska kronor per månad. För ensamstående föräldrar med ensam vårdnad har man rätt att söka bidrag efter tre år i Norge som medlem i folketrygden.

 

Förskolorna kan vara både privata och kommunala och riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Ansökan om plats sker via blankett som finns att hämta ut på den aktuella förskolan eller hos kommunen. Kostnaden kan variera men det finns en maxtaxa. Intagningen sker vanligtvis en gång per år och gäller för barn som fyller ett år senast vid utgången av augusti det året man ansöker om daghemsplats. Barn födda från september har rätt till plats i augusti följande år. Småbarnsföräldrar kan ansöka om kontantstöd. I Norge har alla barn rätt och förpliktelse till att vidare genomgå grundskolan vilken börjar när barnet varit i Norge i tre månader. Skolgången börjar vanligtvis i augusti det år barnet fyller sex år. Undervisningen och materialet är gratis och det finns möjlighet till fritidsverksamhet från årskurs ett.

 

På gymnasial nivå finns det flera olika utbildningar att välja mellan i form av studieinriktade och yrkesinriktade utbildningsprogram. Utbildningarna består vanligtvis av tre år i skolan eller två år i skolan och två år på en arbetsplats. Utbildningen är frivillig, men alla ungdomar mellan 16 och 19 år har lagstadgad rätt till en treårig utbildning så länge eleven gått 10 år i grundskola eller motsvarande. En yrkesinriktning ger möjlighet till att gå ut i arbetslivet efter 3-5 år medan en studieförberedande ger möjlighet till vidare studier på högskolenivå efter tre år. Alla ungdomar i nordiska länder har samma rätt till utbildning på gymnasial nivå om de gått ut grundskolan där inga krav på norska ställs.