Blogg > jobb

Jobba som sekreterare i Norge

Jobba som sekreterare i Norge

Chefer uppskattar att 26% av arbetstiden ägnas åt administration och nästan hälften anger administration som en av de mest påfrestande delarna i chefsjobbet med mest problem. Många människor på högt uppsatta poster har inte fått jobbet för sin administrativa förmåga. Det är här sekreteraren kommer in i bilden som beskrivs som oljan i maskineriet.

 

Genomsnittslönen för sekreterare i Norge ligger på nästan 34 000:-. Det brukar oftast vara en väldigt säker och stabil post då det alltid är någon på företaget som måste se till att det administrativa sköts korrekt. I Norge skattas företagande väldigt högt och landet är alltid i behov av nya sekreterare. Det läggs stort förtroende på sekreteraren som verkligen professionaliserats de senaste åren och idag ses som kvalificerat självständig. Som sekreterare underlättar man och effektiviserar vardagen för arbetskollegorna runt omkring.

 

En grundutbildning för sekreterare finns redan på gymnasial nivå, men man kan också vidareutbilda sig och fokusera på fler yrken inom administration på högskolenivå. Det finns även möjlighet att påbörja en praktik eller vara assistent och sedan successivt klättra inom företaget eller via studier. Drygt hälften av alla chefer tror att de skulle bli en bättre chef om de hade tillgång till assistent. Alltså är det administrativa behovet stort även bland de som för tillfället inte har tillgång till sekreterare. De flesta chefer är även överens om att deras viktigaste uppgift är att nå resultat genom att utveckla och leda verksamhet och medarbetare medan de låter de mer kvalificerade inom administration sköta just det området. WorkNorway är i kontakt med många företag i behov av fler sekreterare som behövs i Norge.