Blogg > Allmänt

Norge i akut behov av ingenjörer

Norge i akut behov av ingenjörer

 

Norge skriker efter arbetskraft och ingenjörer. SVT skrev i veckan om en anordnad jobbmässa i Luleå där man via ett videoklipp kan se att många norska företag var på plats och letade efter behöriga att anställa. Medarbetare på Norsk Industri fastställer även de att Norge är i akut behov av svenska ingenjörer.

 

Det är stor brist på ingenjörer i Norge och norska företag letar sig nu över gränsen för svenskar att anställa. Många söker folk till oljeplattformar. En man som intervjuas i videon jobbar i Norge och säger att man tjänar mycket pengar och att det är kul att jobba utomlands. En annan ung kvinna beskriver Norge-flytten som en uppenbarelse. Två andra kvinnor som intervjuas får frågan om huruvida de vill stanna i Sverige och jobba eller åka utomlands och de svarar tveklöst att de vill åka över gränsen.

 

Kompetenta tekniker är efterfrågade i alla branscher över samtliga teknikfält. Gas- och oljeindustrin i Norge expanderar kraftigt och den stora efterfrågan bottnar i världens ökande oljekonsumtion med nya fyndigheter och ett högt oljepris. I hela samhället råder en stor efterfrågan på ingenjörer och medarbetare som är tekniskt kunniga. Cirka 100 medlemsföretag behöver anställa högskole- och civilingenjörer samt specialister inom geologi, geofysik, matematik och fysik. För svenskar finns det alltså stora möjligheter att hitta utvecklande och välbetalda arbeten i Norge där utbildningsväsendet inte klarar av att producera den mängd tekniskt kunniga personer som samhället efterfrågar.

 

Det behövs även ingenjörer inom el, kemi, data och maskinteknik. En stor bredd efterfrågas. Läget är så kritiskt att norska företag rekryterar långt hemifrån från andra delar av Europa. För svenskar borde Norge alltså vara ett arbetsmarknadsparadis. Har man väl tagit ställning är det enkelt att få fart på karriären.
- Med Norges höga löner har man helt enkelt inte råd att inte ta ut maximalt av sina medarbetare. Därför måste man också se till att kontinuerligt investera i sina medarbetare och se till att arbetskraften har den senaste kunskapen. För framtiden ser vi att import av kvalificerad arbetskraft är avgörande för fortsatt tillväxt och värdeskapande i Norge, säger Finn Langeland, kommunikationsdirektör på Norsk Industri.