Blogg > Allmänt

Norge lockar unga arbetslösa svenskar

Norge lockar unga arbetslösa svenskar

Den svenska undomsarbetslösheten är högst i Norden och allt fler söker sig till Norge. Det finns flera anledningar än språket till varför så många svenskar söker sig till grannlandet. I Norge är det aldrig problem att få ett jobb med det stora utbudet på arbetsmarknaden. Även bostad är något som är betydligt mycket enklare att hitta.

 

Nästan 100 000 svenskar uppskattas i dagsläget arbeta i Norge och den största gruppen är mellan 20 och 30. Enligt det Nordiska Ministerrådet har arbetslösheten stigit markant där hela 25 procent av alla unga svenskar är utan jobb vilket kan jämföras med den norska statistiken som endast är på 8.6 procent. Många får sitt första jobb i Norge för att sedan använda arbetslivserfarenheten i Sverige. En normallön i Norge ligger dessutom ofta cirka på 40 procent högre än i Sverige. Svenska medborgare kan dessutom under sina två första år i Norge göra skatteavdrag på 10 procent av sin bruttolön.

 

Även om en del svenskar väljer att enbart stanna ett år för att samla på sig erfarenhet och förbättra ekonomin trivs många så pass bra att de väljer att stanna. I Norge är folk väldigt vana vid svenskar som inte behöver oroa sig för att bli behandlade annorlunda än norrmännen. De flesta arbetena är inom service- och bemanningbranschen, men akademiker har givetvis också lätt att få jobb.