Blogg > Allmänt

Norgejobb tecken på drivkraft hos ungdomar

Norgejobb tecken på drivkraft hos ungdomar

Företagaren Rolf Eklund säger att arbetslösa ungdomar är billigare att anställa och lättare att forma vilket är några av fördelarna med att anställa yngre arbetslösa. De är även glada, vill visa framfötterna och tillför en positiv energi till arbetsplatsen.

 

Det är samtidigt viktigt att ha någon form av erfarenhet enligt Eklund då det annars kan vara svårt att veta hur man ska reagera på arbetsgivarens förväntningar. Att många ungdomar åker till Norge är positivt då de får båda arbete och viktiga erfarenheter de har stor nytta av senare i livet.

 

Han fortsätter att belysa att ungdomar som själva fixar arbete i Norge har drivkraft och visar initiativförmåga. Sådana ungdomar vill arbetsgivare i Sverige gärna anställa och de behöver inte vara arbetslösa en längre period.