Blogg > Allmänt

Norska löner

Norska löner

Norges Statistiska Centralbyrå har sammanställt en lista på hur de genomsnittliga norska lönerna ser ut inom olika sektorer (2011). Lönerna är en uträkning av månadsgenomsnittet i norska kronor bland både män och kvinnor.  

 


Alla anställda36 350
  
Oljeindustri - 55 800
Tillverkning - 35 300
Konstruktion - 34 750
Parti-och detaljhandel - 32 300
Transport - 35 150
Information och kommunikation - 45 050
Finansiella tjänster - 49 350
Vetenskap och teknik - 45 050
Företagstjänster - 31 100
Offentlig förvaltning (stat och kommun) - 37 850
Utbildning - 37 250
Hälsovård och sociala tjänster - 35 450