Blogg > Allmänt

Svenska ungdomar fortsätter att ta plats

Svenska ungdomar fortsätter att ta plats

Expressen skriver idag en artikel om svenska ungdomar och Norge-jobb. Artikeln berättar att nästan var femte ung Oslo-bo idag är svensk och att antalet unga svenskar i Norge mer än 20-dubblats sedan år 1990.

 

En norsk arbetsgivare som intervjuats berättar att det numera är svårare för norska ungdomar att få jobb idag än för tio år sedan då flera svenskar hela tiden anställs istället. Aftenposten skriver också att norska ungdomar har svårare att få jobb i konkurrens med alla svenskar.

 

Svenskar har länge vallfärdat till det rika grannlandet i väst för att höja sina löner och lättare få jobb. För några år sedan fastställdes det att antalet svenskar mellan 17 och 25 utgjorde en befolkning på 28 000 i Norge eller 5 procent av antalet norska ungdomar i samma åldersgrupp. En forskare som Aftenposten intervjuat säger att norska och svenska ungdomar är väldigt lika och i stor utsträckning konkurrerar om samma jobb vilket gör det svårare för norska ungdomar och påverkar lönerna i jobben svenskarna tar.

 

Alexander Gustavsen som är driftchef på den norska kioskkedjan Deli de Luca berättar att 60 procent som söker jobb hos dem är svenskar och att kedjans franchisetagare säger att de föredrar svenskar. Därför vinner de lättare i en rekryteringsprocess än en norrman.


Sveriges arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) tycker inte att det är ett problem att svenska ungdomar flyttar till Norge för att arbeta. Hon säger att hon anser det vara positivt för både unga och arbetsgivare att ungdomar reser utomlands och får erfarenheter från andra länder. Det är dessa erfarenheter och nätverk som ska tas tillvara på inom den svenska arbetsmarknaden när ungdomarna återvänder.

 

En rörlig och öppen arbetsmarknad med bra villkor är grunden till något bra och Svantesson fastslår att hon inte kommer att driva en politik som stänger Sveriges gränser.
- Vi har ett rörligt samarbete i Norden där vi är överens om att rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden är bra, säger hon. Vid nästa möte med den norska arbetsmarknadsministern kommer det pratas om hur jobben kan bli fler.

 

 

Källa: http://www.expressen.se/nyheter/norska-forskaren-svenskarna-tar-jobben/