Sedan 2016 har Drift Sør-AS levererat högkvalificerad personal och bemanning inom ett antal discipliner till olja och gas, energi och industri. Vi finns på Andøya i Kristiansand. Företaget ägs och drivs av personer med erfarenhet från både maritim och landbaserad industri. Genom våra kunder har våra medarbetare deltagit i varierande och spännande projekt. Som ett resultat av detta har vi byggt upp mycket kompetens, vilket återspeglas i våra högt kvalificerade medarbetare.
 
Ett av våra mål är att ge våra medarbetare spännande och utmanande arbetsplatser och projekt där de kan vidareutveckla sin kompetens. Våra medarbetare ska arbeta i en säker och god arbetsmiljö. Drift Sør-AS ställer höga krav på alla sina anställda när det gäller HSE i arbetsprestationen för att undvika olyckor, personskador och skador på miljön.