Sjukvård i Norge

 Är du folkbokförd i Norge kommer du via brev uppmanas att välja en fast läkare vilket underlättar den hjälp du får ifall du skulle bli sjuk. Du har som medlem i folketrygden rätt till en husläkare som är förpliktad att prioritera dig framför andra patienter.

Detta kallas i Norge för Fastlegeordningen och är frivilligt. På Helseøkonomiforvaltningens (HELFO) webbplats kan du läsa mer om systemet och hur du kan välja husläkare.

Som sjukpatient i Norge har du själv rätt att välja vilket sjukhus du vill få behandling hos. Detta hittar du mer om på Fritt sykehusvalgs webbsidorHälsoportalen helsenorge.no är den offentliga vägvisaren till den norska hälso- och sjukvården.

Portalen ger information om hälsa, sjukdom, behandling och rättigheter. Vid akut behov av hjälp ringer man i Norge direktnumret 113. Norges läkarjour heter Legevakten och tar emot patienter som är i akut behov av hjälp.

Precis som i Sverige betalas en egenavgift för norsk sjukvård vars kostnader vid överskridande övergår i frikort. När du erhåller ett frikort får du gratis sjukvård för resten av kalenderåret. Se HELFOs webbplats för mer information om procentsatserna för egenavgift och frikort.

Norges landstingskommun (fylkeskommunen) har ansvar för den allmänna tandläkarvården. Gratis går barn och ungdomar upp till 20 år samt långtidssjukskrivna, psykiskt utvecklingsstörda, funktionshindrade samt vissa grupper av äldre.

Den lokala fylkeskommunen kan ge mer information om vad som täcks i respektive fall. Den lokala tandvården erbjuder mot betalning även hjälp för vuxna utan tillhörande utvald grupp. Annars är privat tandläkare vanligt förekommande.

Du har som medlem i den norska folketrygden även rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder. Rätten till sjukvård bevisar du genom att visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort du kan beställa på HELFOs webbplats.

Här kan du också läsa vidare om sjukvårdsrättigheter i utlandet med medlemskap i den norska folketrygden. Mellan de nordiska länderna är kortet inget krav.

Källa: www.norden.org

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden