Rösträtt i Norge

Endast norska medborgare har rätt att rösta till Stortingvalet (Norges riksdag) och rösträttsåldern är 18 år. Valen till kommun och landsting hålls också var fjärde år. Väljarna måste vara eller ha varit registrerade som bosatta i Norge.

Listor över partier och kandidater hittar du på den officiella valportalen. Till de senare valen har nordiska medborgare rätt att rösta om folkbokföring skett senast den sista maj samma år valet hålls.

Andra utländska medborgare har rätt att rösta i kommunal- och landstingsval om de varit folkbokförda i Norge minst tre år före valdagen. De som är införda i röstlängden får ett valkort på posten från kommunen där information om vallokal, öppettider och annat relevant kring valet står med.

Vissa kommuner har sina vallokaler öppna under en dag medan anda har öppet i två dagar. Det är även möjligt att förhandsrösta i andra kommuner. 

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden