Blogg > Allmänt

Den norska flaggan

Den norska flaggan

Norges flagga tillkom år 1821. Den ritades av Fredrik Meltzer som då var medlem av parlamentet. Den nyligen avslutade unionen med Sverige och Danmark inspirerade Meltzer färgmässigt och den svenska flaggans blå inslag kombinerades med Danmarks vitröda i Norges flagga.

 

Formmässigt anslöts flaggan till den skandinaviska traditionen av korsflaggor och färgerna visar idag även på en samhörighet med flera demokratiska storstater. Stortinget godkände Meltzers förslag men kung Karl XIV Johan var trots det fortfarande avigt inställd och godkännandet fick dröja fram till juli 1821 genom en kunglig resolution. I början användes flaggan enbart i världens nordliga delar via handel men detta ändrads i samband med ”Flaggans frigöring” 1838.

 

Den norska flaggan består som de flesta känner till av tre färger – klarröd, mörkblå och vit. Färgerna har inspirerats av franska Tricolore som är känt som ett tecken på frihet. Fram till idag har den norska flaggan använts som en nationell symbol med olika funktioner inom landet och den fortsätter att inspirera människor i Norge.