Blogg > Allmänt

Drammen

Drammen

Drammen är en industristad i Buskerud län, Norge med ett invånarantal på cirka 150 000 som gör Drammen till Norges sjätte största tätort. Ingen stad i Norge har fått så många utmärkelser för miljö- och stadsutveckling som Drammen som ligger cirka 25 kilometer från Oslo.

 

Den fornnordiska formen av staden är Drafn, och detta var ursprungligen namnet på den inre delen av Drammensfjorden. Fjorden är dock troligen uppkallad efter floden Drammenselva. Drammen är idag uppdelad i åtta distrikt men bestod ursprungligen av tre små hamnar. Då var Drammen avsedd för handelsändamål där hamnar placerades ut för att skapa marknadsplatser. Stadens unika geografiska läge gjorde den till ett centrum för sjöfart, skeppsbyggnad, virkeshandel och pappersindustri.

 

Under 1966 återuppbyggdes stora delar av staden under en stor brand inklusive det karaktäristiska torget och Bragernes kyrka. År 2011 firade Drammen 200 år med många av stadens jubileumsfiranden. De senaste åren har Drammen med stora steg moderniserats med införande av nya bostäder, restauranger, affärer, kaféer och barer. Staden lider inte heller av tung trafik som tidigare med hjälp av Bragernestunneln och E18. Drammen ligger vid slutet av en dal och har Drammenselvafloden på båda sidor. Idag är det den viktigaste hamnen för bil- och fruktimport i Norge.

 

2008 vann Drammen det prestigefyllda priset för bäst stadsutveckling i Europa i samband med en återställning av de gamla 1800-talsbyggnaderna som tillsammans med floden och det välkända bryggeriet ger staden dess speciella karaktär. Aass Bryggeri är det äldst bevarade bryggeriet i Norge och har prisats både för sin öl och sin konservativa byggnadsstil. Bryggeriet grundades 1834 och är även välkänt för sitt berömda brännvin. Drammen har också flera spektakulära broar som på ett estetiskt sätt binder ihop staden. En till plats värd att besöka är Drammens kulturhistoriska museum som består av en stor herrgård och flera andra gårdar från 1700-talet, en paviljong, ett galleri och flera spännande utställningar. Teatern i Drammen är också en välkänd byggnad och var den första moderna teatern i Norge.