Blogg > Allmänt

Eniro blir verksamma i Norge

Eniro blir verksamma i Norge

Eniro har börjat sälja i Norge. Det rör sig om den norska B2B-tjänsten Intouch till Link Mobility vilket lett till en reavinst på cirka 30 miljoner kronor som redovisas i det första kvartalet. Denna information har framgått i ett tidigare pressmeddelande.

 

Link Mobility betalar en total köpeskilling som uppgår till cirka 35 miljoner kronor och genomförandet av affären förväntas ta form i slutet av mars 2014. Vid tillträdet betalas ungefär 16 miljoner kronor i kontant och resterande 19 miljoner betalas under två år. En överlåtelse av affären förväntas ske i slutet av mars detta år.

 

Intouch är en företagstjänst vars huvudsakliga verksamhet är utgivning av företagskataloger och försäljningen innefattar varumärke och andra immateriella rättigheter, personal och kundavtal. Under år 2013 omsatte Intouch cirka 45 miljoner.