Blogg > Allmänt

Enkla norska fraser

Enkla norska fraser

De flesta svenskar kan göra sig förstådda i Norge utan att behöva prata engelska, men det kan vara både kul och lärorikt att lära sig de vanligaste fraserna på norska. Här kommer en liten guide för dem som vill lära sig lite vanliga meningar.

 

Hej - Hei (hay).

Hur är det?  Hvordan går det? 

 

Vad heter du? Hva heter du? (Vah he-ter du) Kva heiter du?
 

Jag heter - Jeg heter.

 

Trevligt att träffa dig - Hyggelig å treffe deg.

 

Ursäkta mig - Unnskyld (meg).
 

Jag pratar inte norska - Jeg/eg snakker/snakkar ikke/ikkje norsk.

Jag kan bara lite norska - Jeg/eg kan bare/berre litt norsk.


Jag förstår dig inte - Jeg forstår [deg] ikke/ikkje.

Jag behöver din hjälp -  Jeg trenger din hjelp.

Hur kommer jag till? - Hvordan kommer jeg til?

Kan du visa mig på kartan? - Kan du vise meg på kartet?

Hur mycket kostar det? - Hvor mye vil det koste?

Jag skulle vilja köpa - Jeg vil gjerne kjøpe.

Kan du prata långsammare? Kan du snakke saktere?

Var är toaletten? Hvor er toalettet?

Vad är klockan? Hvar er klokka?