Blogg > Allmänt

Högre lön för norska lärare

Högre lön för norska lärare

Under sommaren fick norska lärare äntligen igenom sina lönekrav efter en lång strejk som varade i två veckor där över 10 000 lärare strejkade för högre löner.

 

Strejken  varade i maj-juni runt månadsskiftet i den offentliga sektorn flera norska fackliga centralorganisationer hade tagit initiativet till. Den var en följd av att arbetsgivarnas bud höll sig på en betydligt lägre nivå än löneökningarna i privat sektor.

 

Fackförbunden nådde en uppgörelse på 4.1 procent och fick därmed i stort sett igenom sina lönekrav. Allra mest höjdes lönerna för lärare med lång utbildning och lärare på högskolan. De flesta som deltog i strejken var medlemmar Utdanningsforbundet som ingår i centralorganisationen Unio.

 

 

Källa: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/08/22/strejk-hojde-lonen-norge