Blogg > Allmänt

Handelsministern vill sänka Norge-tullen

Handelsministern vill sänka Norge-tullen

Sveriges Radio skriver att den svenska regeringen nu vill ändra fler gränsregler som finns mot Norge för att både öka gränshandeln och skapa fler arbetstillfällen. Detta förs nu i diskussion med den norska regeringen.

 

Handelsminister Ewa Björling (M) diskuterade i veckan olika gränshinder mellan länderna och fastslog att detta nu är är en av de högsta prioriteringarna. Björling tycker att det är viktigt i relationen mellan Sverige och Norge att kunna lösa fler gränshinder då Norge är vår enskilt viktigaste exportmarknad.

 

Det ligger extra fokus på småföretagare som i nuläget måste betala 25 procent i moms för att ta med sina arbetsmaskiner till Norge. Dessa pengar måste betalas i förskott och många småföretagare har svårt att betala. Detta vill regeringen ändra på.

 

I frågor om gränshandeln samlades totalt 150 beslutsfattare från båda länderna för att diskutera hur man kan minska de hinder som finns. Handelsministern säger att det är viktigt att förenkla och förbättra gränsreglerna för att kunna skapa fler arbetstillfällen och ett bättre välstånd. Om den politiska viljan finns är hon säker på att man kan ta till dessa nya regler med enkla grepp och hon fastslår att både den svenska och norska regeringen absolut vill ändra vissa gränsregler.

 

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5623383