Blogg > Allmänt

Nobelpriset och dess historia

Nobelpriset och dess historia

Nobelpriset är en uppsättning av årliga internationella utmärkelser som bortskänkes i ett antal kategorier som ett erkännande av kulturella och vetenskapliga framsteg. Priset har fått sitt namn efter den svenske uppfinnaren och filantropen Alfred Nobel. Priserna i fysik, kemi, fysiologi/medicin, litteratur och fred började delas ut 1901. Nobels Fredspris delas ut i Oslo av den norska Nobelkommittén.

 

Varje mottagare eller pristagare får en guldmedalj, ett diplom och en summa pengar som bestäms av Nobelstiftelsen. År 2012 var varje pris värt åtta miljoner kronor. Priset delas inte ut postumt, men om en person tilldelas ett pris och avlider innan han eller hon erhållit det kan priset ändå presenteras. Även om det genomsnittliga antalet pristagare per pris ökade kraftigt under 1900-talet får ett Nobelpris inte delas mellan mer än tre personer. Vem var då mannen, bakom det som av många ses som världens mest prestigefyllda pris?

 

Alfred Nobel föddes in i en familj av ingenjörer i Stockholm den 21 oktober 1833. Han blev själv ingenjör, kemist och uppfinnare. När faderns företag gick i konkurs begav han sig till Ryssland och gjorde karriär inom krigsindustrin. Efter några år följde resten av familjen efter där Nobel och hans syskon fick en förstklassig utbildning av en privatlärare. Ett av Nobels största intressen var poesi vilket inte uppskattades av fadern som skickade sin son till Paris för att bli kemist. Där träffade Alfred Ascanio Sobrero – uppfinnaren av nitroglycerin. Den högexplosiva vätskan var livsfarlig men Nobel for ändå tillbaka till Sverige och började experimentera med den. Till slut fick han bukt på det hela och blandade vätskan med en speciell sorts sand. Dynamiten var uppfunnen.

 

Dynamiten blev främst efterfrågad inom byggindustrin och Nobel startade upp fabriker i över 20 länder. Uppfinningen hade gjort honom till en mycket förmögen man och Nobel levde ett hektiskt liv, pendlandes mellan sina bostäder i Europas olika städer. Ett stort ramaskri uppstod vid Nobels död då hans testamente offentliggjordes. Nobel hade nämligen skrivit att han ville skänka större delen av sin förmögenhet i belöning till framstående insatser i fysik, kemi, medicin/fysiologi, litteratur och fred. Trots protesterna från folk som ansåg sig ha rätt till del av förmögenheten gick Nobels sista önskan till slut igenom. Nobelstiftelsen bildades år 1900 år året därpå delades de första priserna ut.