Blogg > Allmänt

Norge har lyckats med vårdproblemen

Norge har lyckats med vårdproblemen

Den norska fastläkarförordningen infördes i Norge 2001 och innebär att alla norrmän idag har rätt till en fast husläkare som fungerar som samordnare för all vård. Systemet har nått stor framgång där de norska patienterna genomsnittligen har samma läkare i sju år.


Förändringen har gjort det mer populärt att vara allmänläkare och 700 nya har tillkommit sedan införingen. Cirka 98 procent av norrmännen har nu en fast läkare och det finns bra läkare även i glesbygden då Norge satsar stora pengar på att få folk även till mindre tättbefolkade delar av landet.


I utvalda områden lockar bland annat lägre skatt, högre barnbidrag och möjligheten att få delar av sina studielån avskrivna. En allmänläkare vid namn Petter Brelin fastställer de positiva villkoren och enligt undersökningar är husläkarsystemet också en av de mest populära norska offentliga verksamheterna. En patient som intervjuas förklarar varför med att läkaren känner patienten utan och innan och vet precis vilken hjälp man behöver och hur man reagerar vilket känns väldigt tryggt.