Blogg > Allmänt

Norrmännen jobbar allt mindre

Norrmännen jobbar allt mindre

Svenska Dagbladet skrev nyligen om den norska tidningen Dagens Næringslivs artikel där det står att norrmän jobbar allt mindre. I Norge nöjer man sig inte med röda dagar utan ser till att kompa ut både före och efter för att maximera sin ledighet. Allt fler norrmän väljer alltså tid framför pengar.

 

Den genomsnittliga arbetstiden för norrmän som är heltidsanställda har på 50 år reducerats med nästan tio timmar varje vecka enligt norska Statistisk Sentralbyrå. Norrmännen verkar alltså spendera allt mindre tid på jobbet. Om man räknar med frånvaro och deltidsanställningar hamnar den norska arbetstiden numera på bara 30 timmar i veckan. Här fortsätter det att skrivas om att forskare menar att arbetstiden kommer att fortsätta minska framöver.

 

De röda dagarna spelar också tydligt in. I jämförelse med 2011 fick norrmännen 2012 fem extra dagar ledigt eftersom de råkade infalla mitt i veckan och inte under helgen. Lediga dagar påverkar Norges produktion markant då en vanlig arbetsdag i grannlandet är värd över nio miljarder norska kronor. Många norrmän verkar alltså föredra tid framför pengar – en bra nyhet för arbetsglada svenskar som vill åka till Norge för att just jobba.

 

Källa: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/norrmannen-jobbar-allt-mindre_8139394.svd