Blogg > Allmänt

Norrmännen trivs på sina jobb!

Norrmännen trivs på sina jobb!

Arbetidsliv i Norden skriver att de flesta av Norges arbetstagare anser att de har det bra och tryggt på sina jobb. Endast tre procent trivs inte på jobbet enligt en norsk undersökning.

 

Arbetslivsbarometern består av hundra frågor som ställs till 4700 personer om olika områdens utveckling och handlar om allt inom arbetslivet som moral, arbetstider och fackföreningens legitimitet. Svaren vägs sedan ihop och delas in i kategorier. Det som är mest anmärkningsvärt är hur stabila svaren är varje gång undersökningen görs, säger Arild H Steen som är direktör på Arbeidsforskningsinstitutet AFI.

 

Trots de senaste årens ekonomiska kris och invandringen av ny arbetskraft som tar jobb upplever de flesta norrmänn att deras arbetsplats är både trygg och intressant, enligt Steen. Att uppfattningen om olika arbetslivsfrågor är så positiv och stabil tros bero på landets oljeinkomster och en arbetsmarknadspolitik som förts utan större ändringar.