Blogg > Allmänt

Norsk och svensk arbetskultur

Norsk och svensk arbetskultur

Vi har hittat en intressant artikel där skillnader i norsk och svensk kultur diskuteras. Diskussionen tog plats i Östersund där ett trettiotal företagare var på plats för att utbyta åsikter. Det låg i centrum att lära sig mer om skillnaderna i företagskulturen för att nå framgång, tyckte de deltagande.

 

Det nämndes att svenskar tänker på affärer i snabba puckar, ses en gång och sedan handlar över disk. I Norge fungerar det annorlunda där det i hög grad handlar om långsiktigt relationsbyggande. Att bli bättre på affärer i Norge var viktigt och att hålla koll på marknadsutvecklingen. En norsk företagare berättade att han upplevde svenskarna ha en bra planläggning, struktur och uppföljning och såg Sverige som en stark och seriös industrination. Företagen i Sverige var enligt honom generellt mycket professionella med fokus på etik och moral som exempelvis fairtrade.

 

De skillnader som togs upp var att man i Norge sällan gör business på avtalade möten utan ser till att träffas många gånger i syfte att bygga relationer och lära känna varandra först. Norrmän slutar gärna jobba klockan 16 och värnar om familjelivet. Svenskar skojar om att det är svårt att få tag i en norrman på eftermiddagen av den enkla anledningen att denna gått hem.

 

Ett råd norrmän har till svenskar är att inte vara för heta på gröten. Att ta det lite lugnare och först bygga upp en relation. När denna sen har skapats kommer norrmännen att vara lojala. Ett viktigt tips är också att se till att få ett skriftligt avtal eftersom ett handslag efter ett möte egentligen inte är en garanti för någonting.
- Som svensk har du ett mandat att fatta beslut när du går på ett affärsmöte men så är det inte i Norge, instämde en av deltagarna.

 

Det passades också på att uppmuntra svenska ungdomar norrmännen tyckte var mycket uppskattade av norska arbetsgivare. Ungdomarna beskrevs som noggranna, serviceinriktade och ha som vana att ta ansvar för sin egen försörjning vilket många norska ungdomar inte hade enligt deltagarna.  

 

Källa: http://www.nyheterovergransen.se/skillnader-i-norsk-och-svensk-affarskultur-diskuterades-i-ostersund