Blogg > Allmänt

Nytt vindkraftverk kan ge jobb!

Nytt vindkraftverk kan ge jobb!

Storsatsningen på vindkraft runt Trondheimsfjorden kan även ge jobb till de som har möjlighet att flytta över gränsen.


Satsningen ska starta 2015 och gå i mål 2020 vilket kan betyda investeringar i upptill 20 miljarder norska kronor. Det är ett stort projekt med många aktörer som ger stora möjligheter. Det rör sig om åtta vindkraftsparker med sammanlagt 450 vindkraftverk och 30 mil elledningar.


Enligt Af­ten­pos­ten kommer vindkraftverken ge förnybar el som årligen kommer räcka till ungefär 180 000 hushåll. Energiminister Ola Borten Moe säger att vindkraftsutbyggnaden kommer att påverka natur och djurliv i viss mån men att man ändå kommer finna en god balans mellan olika behov.