Blogg > Allmänt

Snussmuggel stort i Norge

Snussmuggel stort i Norge

En vanlig dosa snus är i regel dubbelt så dyr i Norge som i Sverige vilket gör smugglingen lönsam och gör snus till den hetaste smuggelvaran från Sverige till Norge.

 

Tullinspektör Sune Nordström i Sundsvall berättar om de många gränsövergångarna från Sverige till Norge och den ytterst lönsamma affären med att smuggla in svenskt snus som är hälften så dyrt. Dagbladet har varit i kontakt med en man som är väl insatt i smuggeltrafiken och som berättar att det är runt sex personer som i Sundsvall jobbar heltid med att smuggla snus till Norge. Varje resa renderar en vinst på omkring 25 000 kronor.

 

Nordström berättar att det är svårt att ta fast snussmugglarna på grund av att alla gränsövergångar från Sverige till Norge inte är bevakade. Smuggeltrafiken har pågått i några år men det har inte skett någon dramatisk ökning. Smuggelsnuset köps i vanliga affärer till Sundsvall för att därefter transporteras med bil till Norge där smugglarna har kontakt med icke seriösa uppköpare.