Blogg > Allmänt

Stavanger

Stavanger

Stavanger är en av Norges största städer och ligger på en halvö i landets sydvästra del. Staden grundades år 1125 och kulturarvet anses vara trähus byggda på 1800-talet som gör Stavanger till en plats med trevlig karaktär där en stor andel av befolkningen fortfarande lever i småhus. Staden har norra Europas största trähusstadsdel och namnet Stavanger kommer från ordet ”stafr” som betyder brant klippa och sedan ”angr” som betyder fjord. Namnet betyder alltså fjorden vid den branta klippan.

 

Stavangers befolkning ökade kraftigt i slutet av 1900-talet som ett resultat av Norges blomstrande oljeindustri som också är väldigt viktig för staden. Det norska energibolaget Statoil har sitt huvudkontor i Stavanger som kallas den norska oljehuvudstaden och har till och med ett oljemuseum i hamnen. Flera läroanstalter för högre utbildning finns i staden och likaså det populära Stavanger-universitetet. Det finns en hel del militära anläggningar och andra internationella anläggningar inom olja och gas som bidraget till att befolkningen i staden till stora delar är utländsk. Arbetslösheten i Stavanger är lägre än det redan väldigt låga norska genomsnittet.

 

Stavangers gamla stadsdel är mycket väl bevarad och används idag mestadels av butiker och ett stor antal pubar. Staden var tillsammans med Liverpool Europas kulturhuvudstad 2008. Fjordar och öar, hav och berg gör Stavanger till ett riktigt fritidsparadis för invånarna. Förutom olja är sjöfart och fiske viktigt i staden och även jordbruk och kultur. Här finns också ett norskt centrum för flygteknik, Stavanger Kyrka och en rad kända högskolor som gör Stavanger till en populär stad för universitetsstudenter.