Sjukersättning i Norge

Du har samma rätt till motsvarande sjukersättning i Norge som i Sverige. För att få sjukersättning i Norge måste du ha varit anställd i minst fyra veckor, arbetsoförmögen på grund av ett funktionshinder som är orsakat av skada eller sjukdom eller förlora pension på grund av att du är oförmögen att jobba. 

Funktionshinder kan dokumenteras med intyg från läkare och genom det sjukskriving. I Norge finns inga karensdagar utan du har rätt till ersättning redan första sjukdagen. För att få ut ersättning utan intyg måste du ha varit anställd i minst 10 månader.

Om du har varit anställd i över 10 månader har du rätt att vara sjuk fyra gånger tre dagar per år innan arbetsgivaren har rätt att kräva läkarintyg. 

Arbetsgivaren betalar ut sjukpenning de första 16 dagarna. Efter det kan du få ersättning från NAV i de flesta fall upp till ett år. Maximal ersättning är sex gånger folketrygdens grundbelopp. Ersättningen justeras till procenten av arbetsförmågan.

För att få ut ny ersättning om du tidigare fått den måste du ha arbetat minst 26 veckor från det att du senast tog ut den. Kom ihåg att du från dagen du börjar arbeta i Norge inte kan använda dig av den svenska sjukersättningen.

Som svensk är du som automatisk medlem i den norska socialförsäkringen lika mycket berättigad till norsk sjukvård som norska medborgare.

Det ställs samma krav på frilansare och egenföretagare kring sjukpenning bara det att sjukpenningen här inte betalas ut förrän minst 16 kalenderdagar räknat från den dag de blir arbetsoförmögna. Först vid uppsökandet av läkare eller när NAV får in en anmälan om arbetsoförmågan börjar karenstiden på 16 dagar.

Om man blir sjuk utomlands kan man i vissa fall få sjukpenning från Norge. För detta krävs att man behåller sitt medlemskap i folketrygden och är EES-medborgare. Om du ska resa någonstans under tiden du får sjukpenning måste du ansöka om det hos NAV då det krävs ett läkarintyg så att vistelsen inte förvärrar hälsotillståndet. 

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden