Arbetslöshetsersättning i Norge (A-kassa)

A-kassa ingår i Nordens socialförsäkringssystem. För att få arbetslöshetsersättning (a-kassa) måste du jobba mindre än 50%. Du måste även vara registrerad som arbetssökande och skicka in meldekort (en personlig redogörelse för vad du har gjort de senaste 14 dagarna) varannan vecka samt ha arbetat heltid i Norge i minst två månader. Du kan få ersättning från den dagen du inte längre får socialförsäkring från Sverige eller har en anställning som startats innan det gått tre månader från den dagen du flyttade till Norge. 

 

NAV är den instans i Norge du ska kontakta om du blir arbetslös. Du kan registrera dig vi ett lokalt NAV-kontor eller som arbetssökande på nav.no/arbeidssokande. Här kan du registrera dig direkt via datorn. Arbetslöshetsersättningen i Norge heter dagpeng och kravschemat fylls i härtillsammans med annan nödvändig dokumentation. Se till att ta kopior på allt du fyller i. De flesta krav om dagpeng har vanligtvis en behandlingstid på tre veckor från det datum du registrerat dig som arbetssökande. Om du redan får a-kassa från Sverige har du rätt att söka jobb i Norge under tre månader. För detta krävs medtagande av ifylld blankett E303 från Sverige.

 

Du kan även ansöka om svensk a-kassa när du flyttar till Norge. Femårsregeln i Norden ser till att alla som arbetat i ett nordiskt land och samtidigt varit arbetslöshetsförsäkrade har rätt att inom fem år komma in i exempelvis en svensk a-kassa utan att först behöva arbeta i Sverige. Detta förutsätter att du varit medlem i en svensk a-kassa innan Norge-flytten. Ansökan måste lämnas in senast åtta veckor från den dagen du inte längre täcks av Norges arbetslöshetsförsäkring. Här behöver du fylla i blankett E301. Mer information om detta hittar du på Grensetjänstens hemsida. Mer om arbetsvillkor hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden