Arbetsskadeersättning i Norge

Som arbetsskada räknas både fysiska och psykiska skador. Alla som arbetar i Norge är försäkrade mot arbetsskador då samtliga arbetsgivare förpliktar sig till att teckna en lagstadgad arbetsskadeförsäkring. Om du skadar dig på jobbet måste arbetsgivaren rapportera skadan till Arbeidstilsynet i Norge samt fylla i en skadeanmälan till NAV.

Vid mindre skador kan det förekomma att arbetstagaren själv måste skicka in en anmälan om skadan. Ersättningen kan variera från ett par tusenlappar till miljoner norska kronor beroende på hur omfattande skadan är. Det är meningen att du ska få ersättning för förlorad inkomst skadan medför.

För att du ska få ersättning för en arbetsskada förutsätter det att du gjort dig illa på arbetstid. Belastningsskador räknas vanligtvis inte med. För att skadan ska anses väsentlig ska den medicinska invaliditeteten normalt vara nedsatt till minst 15 procent.

Den norska arbetsskadeförsäkringen vilar på skadestånds-rättsliga principer - det vill säga att hela inkomstförlusten ska ersättas vid arbetsskada. I Norge är det brukligt att arbetsskadeersättningen utbetalas som ett engångsbelopp. 

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden