Pension i Norge

Den norska pensionen får du ut genom att ansöka om att få ut den svenska. För att få ut din pension i Norge måste du ha arbetat och bott i landet i minst tre år och varit medlem i folketrygden (den offentliga socialförsäkringen i Norge).

Tack vare europeiska ekonomiska samarbetsrådet kan man för att uppnå tre-årsregeln även tillgodoräkna arbete i Sverige som då även kan räknas som tid i Norge. Du har då rätt till tilläggs- och tjänstepension. Inkomstpensionen beräknas utifrån egna intjänade rättigheter och du kan tjäna in pension till det år du fyller 75 år.

Du tjänar även in inkomstpension under arbetslöshet och oförmåga, samt värnplikt.

Skattereglerna fungerar som så att din pension beskattas både i Norge och Sverige med avräkning av skatt du betalar i Norge vilket innebär att du skattas på mellanskillnaden och inte längre kan få fördel av den lägre skatten på pensioner i Norge.

Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Man brukar alltså få rätt till pension där man omfattas av socialförsäkring. Ett nytt regelverk för ålderspension har införts de senaste åren med en ny pensionsreform du kan läsa mer om på NAVs webbplats om ny pension.

Ålderspensionen kan tas ut från 62 år om man tjänat tillräckligt mycket. Från och med 67 år har alla rätt till ålderspension. Ålderspension enligt den gamla modellen omfattar de som är födda före år 1954 och består av grundpension, tilläggspension och eventuellt pensionstillägg.

De som är födda efter 1954 och senast 1962 tjänar in ålderspension enligt en blandning av gamla och nya regler medan personer som är födda senare än 1963 tjänar in pension enligt de nya bestämmelserna. Full grundpension ges till dem som varit med i socialförsäkringen i minst 40 år.

Personer som har bott i Norge i mindre än 20 och som inte är medlemmar i folketrygden från grundpension i enlighet med den socialförsäkringsperiod som motsvara det antal intjäningsår som ligger till grund för beräkning av tilläggspension. Ett undantag för 20-årsregeln är personer som bor i länder som Norge har socialförsäkringsavtal med. Ansök och läs mer om pension på NAVs webbplats

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden