Tullregler i Norge

När du flyttar till Norge kan det hända att du måste fylla i en deklaration för införsel av flyttgods. När du flyttar till Norge kan det hända att du måste fylla i en deklaration för införsel av flyttgods. Denna deklaration (egenerklæring) ska lämnas in till Tollvesenet (tullen) när flyttgodset ska till tullhantering. Det är viktigt att deklarationen fylls i korrekt och lämnas in i tid då tullen inte kan utföra tullhantering annars. Tullen ska kontaktas så fort flyttgodset anländer till Norge. För införsel av bohag kan du införa allt om du har ägt och använt föremålen under uppehållet utomlands och de ska fortsätta användas i Norge. Du ska också ha uppehållit dig i landet under en sammanhängande period om minst ett år. Se Tollvesenets webbplats för mer information om vad som gäller när du flyttar till Norge. Här hittar du också ett formulär för förtullning av flyttgods.

 

Du får inte ta med dig fordon till Norge utan att betala fulla tullavgifter. Även mat och dryck är avgiftskrävande frånsett en gräns på 10 kilo. Kontakta Mattilsynets webbplats för mer information. Läkemedel inom EES-området får tas med om de motsvarar högst ett års förbrukning. Du kan behöva visa papper på lagliga läkemedel som skrivits ut till dig för personligt bruk. Se Statens legemiddelverks webbplats för närmare information om detta. För vapen krävs det licens och ett speciellt införseltillstånd från polisen där man ska bosätta sig. Växter är i regel avgiftsfria. Du får inte ha med dig mer än 25 000 i kontanter. Var noga med att kolla upp tillstånd för starka alkoholdrycker, medicinering, ammunition, fyrverkerier och däggdjur på Tollvesenets webbplats.

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden