Skattemässig bosättning i Norge

Om du befinner dig i Norge i mer än 183 dagar per år är du skattemässigt bosatt i landet vilket betyder att du är skyldig att betala skatt i Norge för alla typer av inkomster oavsett var tillgångarna finns.

Detsamma gäller personer som uppehåller sig i Norge i mer än 270 dagar under fyra år. 90 dagar per år är den genomsnittliga gränsen för att inte bli beskattad i Norge.

När den skattemässiga bosättningen träder i kraft upphävs den enbart från det att du börjar uppehålla dig permanent i utlandet. Temporär vistelse i utlandet upphäver inte den skattemässiga bosättningen i Norge.

För att den skattemässiga bosättningen ska upphöra vid utflyttning måste du uppehålla dig permanent i utlandet och du ska inte ha varit i Norge mer än 61 dagar i sträck under inkomståret. Du ska inte heller ha någon disponerad bostad i Norge.

Om du bott i Norge i mindre än 10 år före det inkomstår du börjar uppehålla dig permanent i utlandet upphör den skattemässiga bosättningen i Norge samma inkomstår de tre villkoren är uppfyllda. 

 

Få mer information om att flytta till och jobba i Norge här i  NorgeGuiden